M&C_logo

Ibland är det enklare att "ses" online.

Med vår online tjänst kommunicerar vi på distans och du får allt material digitalt. Men det betyder inte att den så viktiga personliga kontakten försvinner. Vi kommunicerar via telefon och facetime/skype när det passar dig och material skickas till dig via mail eller på posten.
Det kan löna sig att anlita oss online, du gör nämligen själv en stor del av förarbetet åt oss och vi använder inte tid på transport. Ett online uppdrag passar självklart inte alla inredningsprojekt, men står du till exempel mitt i ett projekt och behöver ett bollplank för att komma i mål, eller vill du kanske ha hjälp att komma igång på rätt sätt ifrån början? Då kan det här vara precis vad du behöver.

Så här går det till:

  • Efter du anmält ditt intresse bokar vi ett första förutsättningslöst telefonsamtal. Inför samtalet fyller du i ett frågeförmulär och skickar bilder från alla vinklar i de/det rum du vill ha hjälp med. Vi pratar om rummens/rummets möjligheter, om budget och dina behov och önskemål. Frågeformuläret hittar du här!
  • Efter vårt samtal får du en offert och estimerad tidsplan som du godkänner och betalar.
  • Du skickar bilder och mått på de möbler, lampor, tavlor eller annat du vill behålla samt en planritning med mått. Har du ingen ritning, kan vi hjälpa till med en mall att utgå ifrån eller gå in och hämta en beskrivning här.
  • Har du redan miljöbilder eller bilder på specifika möbler du vill integrera i din nya inredning, ber vi dig även skicka dessa. Vi kan också skapa en privat mapp på pinterest.se, som vi båda har tillgång till. 
  • Vi bokar in ett avstämningsmöte via telefon eller facetime/skype, där vi stämmer av att vi har förstått dig rätt. Inför mötet skickar vi ett första förslag på möbelplan i 2D.
  • Efter avstämningsmötet fortsätter vi arbetet och skapar ett konkret förslag med planskisser i 2D och 3D. Moodboard med färger och material. Prislista på eventuella nyinköp med tillhörande inköpsställen. Allt skickas till dig antingen via mail eller post.
  • Klart! - nu kan du gå igång med ro i magen och en färdig körplan.

PRIS EXEMPEL
1 Gästrum/kontor, 12 kvm
SEK 2995 inkl moms

MOODBOARD

3D - RITNING

PLANRITNING

MATERIAL & PRISLISTA